-

Terminarz kursów 2017/2018

Turnus pierwszy od 11.09.2017 do 06.10.2017 (pdf)

Turnus drugi od 09.10.2017 do 03.11.2017 (pdf)

Turnus trzeci od 06.11.2017 do 01.12.2017 (pdf)

Turnus czwarty od 04.12.2017 do 22.12.2017 i od 02.01.2018 do 05.01.2018 (pdf)

Turnus piąty od 08.01.2018 do 26.01.2018 i od 12.02.2018 do 16.02.2018 (pdf

Turnus szósty od 19.02.2018 do 16.03.2018 (pdf)

Turnus siódmy od 19.03.2018 do 23.03.2018 i od 04.04.2018 do 24.04.2018 (pdf)

Turnus ósmy od 25.04.2018 do 27.04.2018 i od 07.05.2018 do 30.05.2018 (pdf)

Turnus dziewiąty od 04.06.2018 do 14.06.2018 (pdf)