-

Kursy

Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie - Mechanik pojazdów samochodowych - 723103

Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.18


Harmonogram zajęć (pdf)
Kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie - Operator obrabiarek skrawających - 722307

Użytkowanie obrabiarek skrawających - kwalifikacja M.19


Harmonogram zajęć (pdf)

Kursy i szkolenia

Prowadzimy kursy i szkolenia  umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych:

W zakresie spawalnictwa:

  • spawanie elektryczne,
  • spawanie MAG w osłonie CO2;
  • spawanie TIG w osłonie argonu;
  • cięcie gazowe i szczepianie elektryczne stali.

Szkolenie spawaczy odbywa się pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. Kursy zakończone są egzaminem przeprowadzonym przez egzaminatora wymienionego Instytutu.
Uczestnik otrzymuje książeczkę spawacza oraz świadectwo z egzaminu spawacza europejskiego ( w języku angielskim lub niemieckim). Uprawnienia te ważne są w krajach Unii Europejskiej.Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych oraz do bezpiecznej wymiany butli gazowych w wózkach napędzanych gazem. Szkolenie umożliwia uczestnikom zdobycie odpowiedniego zakresu wiadomości i umiejętności niezbędnych do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego i uzyskania uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych.
Szkolenie realizowane jest w oparciu o program zatwierdzony przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach.
Absolwent otrzymuje  zaświadczenie ukończenia kursu Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym i bezpieczna wymiana butli. Zaświadczenia o ukończeniu kursu są ważne na terenie całego kraju i wydawane bezterminowo na drukach MEN. Możliwe jest wydanie certyfikatu w języku angielskim ważnego w krajach Unii Europejskiej.Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV, powyżej  1 kV, eksploatacja, dozór, pomiary Szkolenie przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną.Uprawnienia energetyczne – palacz kotłów , sprężarki, instalacje i sieci gazowe
Kurs przygotowuje do obsługi wymienionych kotłów i egzaminu kwalifikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną.BHP
Szkolenie podstawowe i okresowe dla wszystkich grup zawodowych – pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych i robotniczych.
W zależności od rodzaju kursu obejmuje od 8 do 64 godzin lekcyjnych. Zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.Obsługa kas fiskalnych
Szkolenie przygotowuje do obsługi wag elektronicznych, metkownic i kas fiskalnych.
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.Pracownik magazynowy z obsługą programu Subiekt GT / z obsługą
Celem szkolenia jest przyuczenie do zawodu magazyniera z wykorzystaniem programu Subiekt GT oraz przygotowanie uczestników do samodzielnej obsługi wózków jezdniowych.
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.ABC małej przedsiębiorczości
Celem szkolenia jest zapoznanie z głównymi wymogami oraz obowiązkami wynikającymi
z faktu założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej w pierwszych miesiącach funkcjonowania na rynku, a także informacjami dotyczącymi funduszy na rozpoczęcie
i kontynuowanie działalności.
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.Operator obrabiarek skrawających CNC”
Szkolenie przygotowuje do pracy na obrabiarkach konwencjonalnych i CNC.
Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.Podkuwacz koni
Celem szkolenia jest nauka zawodu podkuwacza koni z uwzględnieniem współczesnych osiągnięć w pielęgnacji i ochrony kopyt koni. Kurs zakończony jest egzaminem wewnętrznym
i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu.Obsługa programu AUTO/CAD
Celem szkolenia jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania programu AutoCAD do modelowania trójwymiarowego, modelowania w przestrzeni i wszelkiego rodzaju obiektów 3D.
Kursy AutoCAD zaznajomią ze skuteczną kreacją rysunków technicznych, modeli przestrzennych oraz wizualizacji.


Istnieje możliwość uruchomienia szkoleń zgodnie z potrzebami pracodawców oraz zainteresowanych. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt ze Specjalistą ds. Kursów p. Izabelą Jankowską.