-

Akademia Aktywnych

 Foto

Foto

Gmina Miejska Tczew/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie w partnerstwie z Powiatem Tczewskim/Zespołem Kształcenia Zawodowego w Tczewie rozpoczęła realizację projektu „Akademia Aktywnych”.
 
Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 06.01.02 Aktywizacja społeczno – zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). 
 
Łączna wartość projektu wyniesie 1 167 088,68 zł przy dofinansowaniu z EFS w wysokości 992 025,38 zł.
 
Celem projektu jest profilaktyka wykluczenia społecznego oraz zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnopsrawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej.
 
Nabór wniosków pracodawców o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „Akademia Aktywnych”

Zapraszamy do składania ofert na kurs „Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego i kas fiskalnych”

Zapraszamy do składania ofert na realizację kursu „Pracownik gospodarczy z elementami pomocy kuchennej”
 
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie ”Spawacz metodą MAG” 
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na kurs „Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego i kas fiskalnych”
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na  zorganizowanie kursu „Pracownik gospodarczy z elementami pomocy kuchennej”
 
Zapraszamy do składania ofert na dostarczenie i wynajem (70 godzin zajęć) następujących urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia „Pracownik gospodarczy”
 
Zapraszamy do składania ofert w ramach rozeznania rynku na  zorganizowanie kursu „ Pracownik gospodarczy z elementami pomocy kuchennej ”
 
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie spotkań dla 30 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”
 
Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 2 grup po 15 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” 
 
Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie spotkań dla 3 osób  uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 1 grupy  20 osobowej oraz 1 grupy 14 osobowej uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie kursu „ Pracownik administracyjno – biurowy „dla 4 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”


Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie ”Spawacz metodą MAG” dla 3 osób uczestniczących w projekcie  projekcie „Akademia Aktywnych”
 
 
Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka jezdniowego” dla 7 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”
 
 
Zapraszamy do składania ofert  na dostarczenie i wynajem ( 70 godzin  zajęć  ) następujących urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia „ Pracownik gospodarczy”
 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie kursu przeprowadzenie kursu „ Pracownik gospodarczy”  „dla 15 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”
 
 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie kursu „ Pracownik gospodarczy”  „dla 15 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”

Formularz oferty

 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie” Spawacz metodą MAG” dla 3 osób uczestniczących w projekcie  projekcie „Akademia Aktywnych”

Formularz oferty

 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie szkolenia Sprzedawca – magazynier z obsługą kas fiskalnych i wózka jezdniowego” dla 7 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”

Formularz oferty


Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie kursu „ Pracownik administracyjno – biurowy „dla 4 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”

Formularz oferty


Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie spotkań dla 30 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”   

Formularz oferty

 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 1 grupy 20 osobowej oraz 1 grupy 10 osobowej uczestniczącej w projekcie „Akademia Aktywnych”

Formularz oferty

 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie grupowych warsztatów dla 1 grupy  20 osobowej oraz 1 grupy 10 osobowej uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formularz oferty

 

Zapraszamy do składania ofert  na przeprowadzenie indywidualnego wsparcia w formie spotkań dla 30 osób uczestniczących w projekcie „Akademia Aktywnych”  współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Formularz oferty

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg