-

Kryteria zgłaszania uczniów na badania psychologiczno - pedagogiczne do poradni

Z PROŚBĄ O BADANIE W PORADNI ZWRACAJĄ SIĘ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI SKŁADAJĄC PISEMNY WNIOSEK POBRANY ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB OSOBIŚCIE

NA WNIOSKU POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ:
1.    INFORMACJE OD RODZICÓW:

 • dane o dziecku
 • opis problemu
 • podpisy rodziców

2.    OPINIA SZKOŁY O UCZNIU:

 • O TRUDNOŚCIACH WYCHOWAWCZYCH INFORMUJE WYCHOWAWCA LUB PEDAGOG SZKOLNY
 • W PRZYPADKU TRUDNOŚCI W NAUCE PISANIA I CZYTANIA OPINIUJE NAUCZYCIEL POLONISTA INFORMUJĄC O:
  • charakterze popełnianych błędów
  • poziomie graficznym pisma
  • tempie czytania i pisania
  • postępach ucznia w nauce języków obcych
  • znajomości zasad ortograficznych
  • dodatkowej pracy samokształceniowej ucznia
  • formach pomocy udzielanej przez szkołę (terapia pedagogiczna, zajęcia wyrównawcze)

WYPEŁNIONE WNIOSKI RODZICE PRZEKAZUJĄ PRACOWNIKOWI PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ PODCZAS USTALONEJ WCZEŚNIEJ JEGO OBECNOŚCI NA TERENIE SZKOŁY LUB WSKAZANYCH GODZINACH KONSULTACJI NA TERENIE PORADNI.


Adres:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
ul. Wojska Polskiego 6
83-110 Tczew
tel. 58 531 10 09