-


Doradca zawodowy

Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Małgorzata Zimna - Koszczyńska

Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. 

 

Marzec na Obcasach

Marzec na Obcasach - to cykl inspirujących wykładów i warsztatów kierowanych do kobiet mieszkających w województwie Pomorskim. Do tegorocznej akcji przyłączyła się placówka Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie. Było kreatywnie, inspirująco, przyjaźnie i ciekawie. Temat przewodni dzisiejszego spotkania to Vision Board - wiosenna wizualizacja celów poprzez kolaż. Wszystkim uczestniczkom dziękujemy za zaangażowanie i życzymy realizacji celów.
 

  

  

Szkolenie z realizacji programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

Celem doradztwa zawodowego jest wspieranie dzieci, uczniów i słuchaczy w procesie podejmowania samodzielnych i odpowiedzialnych wyborów edukacyjnych i zawodowych opartych na znajomości i rozumieniu siebie, systemu edukacji oraz rynku pracy. Dlatego w placówce Zespołu Kształcenia Zawodowego odbyło się szkolenie dla wszystkich zainteresowanych realizacją programu wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego. Szkolenie w przemiłej i twórczej atmosferze przeprowadzili konsultanci doradztwa zawodowego z powiatu gdańskiego i kwidzyńskiego.

Galeria; (kliknij aby powiększyć)

 

 

Wolontariat - wejście na rynek pracy.

Eksperci rynku pracy są przekonani, że wolontariat to doskonały instrument do zdobywania praktycznych umiejętności, kształtowania kompetencji miękkich, a także nabywania kontaktów, pomocnych w przyszłej karierze zawodowej. Uczestnictwo w wolontariacie to dodatkowy punkt w C.V., aktywna forma zdobywania doświadczenia, umiejętność rozwiązywania problemów, zarządzania zadaniami czy radzenia sobie ze stresem. Oblicza wolontariatu w formie warsztatowej uczniom naszej placówki przedstawił Pan Artur Rajkowski z Fundacji Pokolenia. 

Galeria: (kliknij aby powiększyć) 

 

  

Wycieczka do firmy Mikrostyk S.A. w Gniewie

Na zaproszenie firmy Mikrostyk S.A. w Gniewie - wiodącego producenta elementów metalowych dla liderów na rynku elektroniki konsumpcyjnej, przemysłu samochodowego, oświetleniowego, telekomunikacji, producentów sprzętu AGD, przemysłu elektrotechnicznego oraz produkcji baterii klasa II ODiDZ w zawodzie ślusarz uczestniczyła w wycieczce technicznej.
Mikrostyk S.A. wykonuje elementy metalowe poprzez tłoczenie i wykrawanie ze stali, aluminium, brązu i mosiądzu.
 
Galeria: (kliknij aby powiększyć)

 
 


Warsztaty z aktywizacji zawodowej. Tym razem była praca w grupie, jajecznica... i dokumenty aplikacyjne.

Galeria: (kliknij aby powiększyć)

foto  foto  foto

                   foto  foto

 Rok 2014/2015 Rokiem Szkoły Zawodowców

rok szkoly zawodowcow

Trwa zainicjowany przez Minister Edukacji – Joannę Kluzik - Rostkowską   „Rok Szkoły Zawodowców”. Z tej okazji uczniowie ODiDZ prezentują swoje zawody. Jako pierwsi atrakcyjność wybranego zawodu zaprezentowali uczniowie w zawodzie – Tapicer, Fryzjer, Operator Obrabiarek Skrawających.

Tapicer [PPTX]

Fryzjer [PPTX]

Operator Obrabiarek Skrawających [PPTX]

 

200 młodych osób ma szansę na nowy zawód i pracę w firmach
w priorytetowych branżach gospodarki  Pomorza

Ruszył nabór kandydatów na szkolenia przygotowujące do podjęcia pracy w pomorskich firmach z branż BPO/SSC, ICT oraz sektora produkcyjnego. 200 młodych osób zdobędzie niezbędne zawodowe kwalifikacje i odbędzie praktyki w dużych firmach korporacyjnych z naszego regionu. Agencja Rozwoju Pomorza SA w ramach inicjatywy Invest in Pomerania rozpoczęła nabór osób poniżej 30 roku życia do udziału w bezpłatnych szkoleniach zaplanowanych w projekcie „Pomorski Smart – Up”. [CZYTAJ WIĘCEJ]

 

Plakat

plakat  plakat  plakat   

plakat  plakat  plakat

plakat

Opracowano w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Materiały prasowe

abc  abc  abc

abc

Opracowano w ramach projektu „Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty (Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 Upowszechnianie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Doradztwo zawodowe w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie prowadzone jest w formie grupowych i indywidualnych porad zawodowych. Ukierunkowane jest na właściwy wybór zawodu, kierunek kształcenia i szkolenia. Dotyczy młodzieży i osób dorosłych, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i sytuację życiową a także potrzeby rynku pracy oraz możliwości systemu edukacyjnego. Doradztwo zawodowe opiera się na współpracy z rodzicami, nauczycielami i partnerami lokalnego rynku pracy.

Cele działania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:
  • bezrobocie,
  • problemy zdrowotne,
  • adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.
 3. Przygotowanie ucznia do roli pracownika.
 4. Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.
 5. Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.
 6. Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.

Zadania szkolnego doradcy zawodowego:

 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje i pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej.
 2. Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia.
 3. Wskazywanie osobom zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na poziomie regionalnym, ogólnokrajowym, europejskim i światowym na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
 4. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych uczniom i ich rodzicom.
 5. Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
 6. Kierowanie, w sprawach trudnych, do specjalistów: doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i lekarzy itp.
 7. Koordynowanie działalności informacyjno – doradczej szkoły.
 8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych poprzez organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych, udostępnianie im informacji i materiałów do pracy z uczniami itp.
 9. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie:
  • realizacji zadań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej, zawartych w programie wychowawczym szkoły.
 10. Systematyczne podnoszenie własnych kwalifikacji.
 11. Wzbogacanie warsztatu pracy o nowoczesne środki przekazu informacji (Internet, CD, wideo itp.) oraz udostępnianie ich osobom zainteresowanym.
 12. Współpraca z instytucjami wspierającymi system doradztwa: kuratoria oświaty, centra informacji i planowania kariery zawodowej, poradnie psychologiczno – pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, wojewódzkie komendy OHP, zakłady doskonalenia zawodowego, izby rzemieślnicze i małej przedsiębiorczości, organizacje zrzeszające pracodawców itp.

Oferta edukacyjna dla szkół gimnazjalnych
Doradca Zawodowy Zespołu Kształcenia Zawodwego zaprasza uczniów klas III na zajęcia  warsztatowe z orientacji zawodowej, na których uczniowie poznają swoje zainteresowania, predyspozycje zawodowe, mocne strony, dowiadują się jakie mają możliwości edukacyjne i uczą się w jaki sposób prawidłowo wybrać szkołę ponadgimnazjalną.

Szkolny doradca zawodowy uwzględnia również sugestie nauczycieli i uczniów
w sprawie prowadzonych zajęć. Tematyka konkretnych spotkań może być ustalona indywidualnie w zależności od potrzeb danej grupy.
Warsztaty prowadzone są w grupach z wykorzystaniem różnych technik warsztatowych.

 

 

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Kształcenia Zawodowego w Tczewie

 

 

 

 

 

 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg