-

Misja

misja szkoły

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Kształcimy  na wysokim poziomie pracowników, zaspokajając oczekiwania lokalnego rynku pracy.
Podwyższamy standardy nauczania poprzez ciągły rozwój kadry dydaktycznej
 i wprowadzanie nowych technologii nauczania.

Naszą misję realizujemy prowadząc:

  • kształcenie praktyczne dla szkół ponadgimnazjalnych
  • kursy i szkolenia uzupełniające
  • dokształcanie teoretyczne w zawodzie
  • zewnętrzne egzaminy potwierdzające
  • kwalifikacje zawodowe
  • wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
  • współpracę ze szkołami i zakładami pracy
  • w zakresie realizacji programów nauczania