-

Polityka jakości

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie zajmuje się kształceniem zawodowym i specjalistycznym. Jesteśmy jednostką zorientowaną na potrzeby ucznia. Świadomie kreujemy swój wizerunek poprzez tworzenie, wdrażanie i monitorowanie standardów obsługi.

Zatrudniamy wykładowców posiadających wysokie kwalifikacje pedagogiczne i branżowe. Jesteśmy nowoczesną placówką, która ma bogatą i dostosowaną do współczesnych wymogów ofertę edukacyjną.

Swoim uczniom stwarzamy warunki rozwoju oraz kształcenia w zawodach zgodnych z potrzebami rynku, absolwentom zaś zapewniamy przygotowanie i wsparcie umożliwiające znalezienie dobrej pracy, a potencjalnym pracodawcom wartościowych pracowników.

Deklarujemy tworzenie i realizowanie polityki jakości poprzez świadomy udział wszystkich pracowników Zespołu Kształcenia Zawodowego w świadczeniu usług edukacyjnych oraz zobowiązujemy się do spełniania wymagań normy ISO 9001 i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.

01.09.2012r.

.pieczątka

 

 

 

PDFZobacz oryginalny dokument