-

Wizja

Wizja szkoły

Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie

Kreowanie rozwoju szkolnictwa zawodowego na terenie Powiatu Tczewskiego.
Stworzenie wiodącego, wielozawodowego ośrodka szkoleniowego o wysokim poziomie kształcenia, dostarczającego dobrze przygotowanych pracowników na szybko zmieniający się rynek pracy.

Dla realizacji naszej wizji widzimy potrzebę stworzenia w naszej placówce:

  • Ośrodka Jakości;
  • Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli;
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego;
  • Ośrodka Ochrony Środowiska.