-

Aktualności


Komunikat!

Zgodnie z Decyzją Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 24.04.2020 zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

do 24 maja 2020 roku zostają zawieszone.

 

Jednocześnie informujemy, że w tym czasie będziemy prowadzić nauczanie zdalne.

Uczniowie turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mają obowiązek codziennego odbierania i odczytywania wiadomości e-mailowych wysyłanych przez nauczycieli.

 Jeżeli uczeń nie otrzyma wiadomości od nauczyciela prowadzącego zajęcia obecnego turnusu, prosimy o informację telefoniczną lub e-mailową:

tel. 58 531 43 43 

 e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

lub zgłoszenie w swojej szkole macierzystej.

W Turnusie 1, 2 i 3  uczniowie klas II z zawodu SPRZEDAWCA uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Galerii Kociewskiej, hipermarketu Carrefour i do Mc Donalds. 

Tematem wycieczki były: „ DZIAŁANIA MARKETINGOWE W BRANŻY HANDLOWEJ” - opiekun Katarzyna Kosińska.


Uczniowie  Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie  w ramach projektu Mały wolontariat „Serce dla SENIORA” zaangażowani się w zbiórkę kawy, herbaty i słodyczy dla podopiecznych Zespołu Opiekuńczego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tczewie, które zostały przekazane Seniorom. 

Dzięki takim spotkaniom  „przy ciasteczku” uczymy się ponadczasowych wartości, empatii, szacunku oraz uwrażliwienia na potrzeby innych.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA WSPÓLNIE SPĘDZONY CZAS.

Koordynatorem akcji jest Pani Monika Pilas.


Młodzież Centrum Kształcenia Zawodowego w Tczewie w ramach projektu "Mały wolontariat" 

przez cały rok szkolny zabiera pożywienie, koce, miski oraz inne akcesoria dla podopiecznych Schroniska OTOZ Animals w Tczewie.

21 lutego br. młodzież pod opieką Pani Moniki Pilas przekazała zebrane dary.

Wszystkim, którzy włączyli się do akcji serdecznie dziękujemy!


 

Zespół Szkół Technicznych w Tczewie wraz z partnerami:

 

Fundacją Pokolenia Tczew,

NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień „Zapowiednik” Opalenie,

Gminą Miejską Tczew – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Tczew,

 

rozpoczął realizację projektu

 

„Lokalny System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w partnerstwie tczewskim” – edycja II.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez wzrost aktywności społecznej i zawodowej  205  osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia (110 kobiet/95 mężczyzn, w tym 40 osób z niepełnosprawnością).

 

W ramach projektu oferujemy:

 

- wsparcie w aktywizacji społecznej (terapia psychologiczna, terapia uzależnień, warsztaty, 

  doradztwo),

- wsparcie w aktywizacji zawodowej (pomoc w znalezieniu pracy, kursy i praktyki zawodowe).

W czasie projektu powstanie również Inkubator Przedsiębiorczości Młodych, w ramach którego kompleksowe wsparcie otrzymają osoby między 18 a 21 rokiem życia.

Projekt będzie trwał do 31.12.2021 roku.

Wartość projektu to 3 066 653,11zł w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 2 606 655,14zł.

Projekt realizujemy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WP 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VI Działania 6.1 Poddziałania 6.1.1.


 

W dniu 14.02.2020r., w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku została podpisana

 umowa

o dofinansowanie projektu „Lokalny system aktywizacji społeczno – zawodowej

w partnerstwie tczewskim” edycja II.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Powiat Tczewski uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 606 655,00zł.

Łączna wartość projektu to 3 066 653,11zł.

 

Umowę z ramienia samorządu Wojewódzkiego podpisali: 

Marszałek Województwa Pomorskiego, Mieczysław Struk

oraz Wiesław Byczkowski - Wicemarszałek Województwa Pomorskiego,

natomiast ze strony Powiatu Tczewskiego: Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski

oraz Wicestarosta – Piotr Cymanowski.

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i włączenie społeczne poprzez 

wzrost aktywności społecznej i zawodowej  205  osób wykluczonych społecznie oraz ich otoczenia (110 kobiet/95 mężczyzn, w tym 40 osób z niepełnosprawnością).

Do najważniejszych działań w projekcie zaliczyć należy działania w zakresie aktywizacji społecznej oraz możliwość skorzystania z terapii psychologicznej. Dostępne będzie również wsparcie asystenckie, animacyjne i streetworkingowe.

W ramach projektu powstanie Inkubator Przedsiębiorczości Młodych, w ramach którego kompleksowe wsparcie otrzymają osoby między 18 a 21 rokiem życia.

Projekt realizowany będzie przez Zespół Szkół Technicznych w Tczewie, który został liderem projektu.

Partnerami formalnymi w projekcie są:

Fundacja Pokolenia

NZOZ Centrum Leczenia Uzależnień "Zapowiednik"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 


 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego

serdecznie dziękują

 firmie FLEX-POLAND 

za nieodpłatne przekazanie styropianu.

Przekazany styropian zostanie wykorzystany przez uczniów 

w ramach praktycznej nauki zawodu.


W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w naszej szkole zorganizowane zostały konkursy i dodatkowe warsztaty dla uczniów, które miały na celu promowanie przedsiębiorczej postawy wśród młodzieży.

W tym roku szkolnym działaniami objęliśmy uczniów klas z turnusów 3 i 4 

stąd przedsięwzięcia te trwały do 10 grudnia 2019 r.

 

21.11.2019 odbyła się III edycja szkolnego konkursu „Przedsiębiorczy.pl”.

 

Laureatami tegorocznej edycji zostali uczniowie:

 

Jakub Szablewski 

Piotr Rzepka

Mateusz Kulpa

 

22. 11. 2019 przeprowadzony został szkolny etap VI edycji konkursu

„Poznaj swoje prawa w pracy”

w ramach przystąpienia naszej placówki do programu edukacyjnego

PIP „Kultura bezpieczeństwa”.

 

Do etapu regionalnego zakwalifikowali się uczniowie:

 

Jakub Szablewski 

Piotr Rzepka

 

Szkolne obchody Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości przygotowały:

Monika Pilas i Katarzyna Kosińska

 

 


Wigilie klasowe 2019 rok.ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ


Klasa I Kucharz i klasa III Cukiernik  pod opieką pani Moniki Pilas zorganizowały w szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.


MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZDROWEGO ŻYWIENIA

W promowanie zdrowego odżywiania zaangażowali się uczniowie klasy I 

w zawodzie Kucharz pod opieką pani Moniki Pilas.

 W naszej szkole w ramach Małego Wolontariatu uczniowie CKZ aktywnie zaangażowali się w akcję "Podzielmy się radością" i zebrali słodycze dla dzieci z Domu Dziecka w Tczewie.

Akcję zorganizowały p. Katarzyna Kosińska i p. Katarzyna Kowalska.


100 lat Niepodległej        

Dobiegł końca nasz szkolny projekt edukacyjny „100 lat Niepodległej”, którego celem m.in. było  ukazanie uczniom postaw patriotycznych, przypomnienie najważniejszych wydarzeń i dat z historii naszego kraju, kształtowanie wrażliwości na pamięć i szacunek dla osób, które poświęciły życie dla Polski. Przy realizacji projektu aktywizowaliśmy uczniów do wielu działań.

 

Od roku szkolnego 2018/2019 do I sem 2019/2020 w naszej szkole przeprowadziliśmy:

 

09.11.2018

Apel z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości

20 – 30. 11. 2018

12 – 22. 11. 2019

Konkurs wiedzy „Niepodległa”

15.11.18 – 15. 01.19

„100 lat handlu” -    gazetka tematyczna

11.11.18 – 20.1219

„Polacy 100 lecia” – gazetka tematyczna

24.02.18 – 20.11.19

Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”

 

08.11.2019

Apel „101 lat Niepodległej” podsumowujący i kończący uroczyste obchody rocznicy 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę

 

„11:11  Szkoła do hymnu”

wspólne odśpiewanie hymnu Polski w ramach ogólnopolskiej akcji

06.11.2019

Gazetka „101 lat Niepodległej”

12 – 25.11. 2019

Konkurs wiedzy „Niepodległa”

24.02.18 – 22.11.19

Konkurs plastyczny „Kocham Cię Polsko”

22 –  30 .11. 2019

Wystawa prac konkursowych

27.11.2019

Konkurs „Polskie melodie patriotyczne” - zespołowy konkurs muzyczny

27.11.19

Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów biorących udział w konkursach

 

WYNIKI TEGOROCZNYCH KONKURSÓW

 

KONKURS WIEDZY  NIEPODLEGŁA

            

I

Michał Pryciak

Monter sieci i instalacji sanitarnych, klasa I

II

Kajetan Drozd

Monter sieci i instalacji sanitarnych, klasa I

III

Bożena Czajka

Sprzedawca, kl. II

III

Dawid Zaremba

Kucharz, klasa I

wyróżnienie

Adrianna Białkowska

Fryzjer, kl. III

wyróżnienie

Jakub Kochanowski

Blacharz samochodowy, kl. I

 

KONKURS PLASTYCZNY  KOCHAM CIĘ, POLSKO!

 

I

Jakub Szablewski

Stolarz, kl III

II

Sandra Dorn

Kucharz, kl I

III

Natalia Kropidłowska

Fryzjer, kl III

wyróżnienie

Weronika Kleinschmidt

Sprzedawca, kl II

wyróżnienie

Nikola Borkowska

Sprzedawca, kl II

 

 

KONKURS MUZYCZNY   POLSKIE MELODIE PATRIOTYCZNE

 

I miejsce 

klasa Fryzjer kl. III opiekun p. Dorota Machaj

klasa Kucharz kl I opiekun p. Monika Pilas

II miejsce 

klasa Sprzedawca kl II opiekun p. Kasia Kosińska

III miejsce

klasa Cukiernik kl III opiekun p. Anna Zacharek

 

 

GRATULUJEMY

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom za zaangażowanie w pracę przy realizacji szkolnych obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Koordynatorami projektu były:

Katarzyna Kosińska, Katarzyna Kowalska, Monika Pilas

 

I Wojewódzki Konkurs na „Najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca”

 

Uczniowie klasy III naszej szkoły wzięli udział 

w I Wojewódzkim Konkursie na „Najlepszego ucznia w zawodzie sprzedawca” i zajęli I i II miejsce.

 

I miejsce zajął Szymon Gneba ze Szkoły Branżowej w Kościerzynie,

II miejsce zaś Dominika Rogaczewska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

w Gniewie

 

Obu uczniów do konkursu przygotował p. Katarzyna Kosińska.

 

Konkurs został zorganizowany przez p. Alicję Rosińską w Zespole Szkół Branżowych

w Tczewie.

Do konkursu zgłosili się uczniowie ze szkół:

- Szkoły Branżowej w Bytowie,

- Szkoły Branżowej w Kościerzynie,

- Zespołu Szkół Technicznych w Człuchowie,

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Ogrodniczych w Pruszczu Gdańskim,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie,

- Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach

- Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Kościerzynie

- Zespołu Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie.

 

GRATULUJEMY!8 listopada 2019 w naszej szkole odbył się Apel z okazji "101 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości".

Uczniowie wzięli również aktywny udział w ogólnopolskiej akcji "Szkoła do hymnu". 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za patriotyczną postawę, a także nauczycielom, którzy przygotowali tą uroczystość.

Kolejny raz nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku
za udział w programie edukacyjnym „Kultura Bezpieczeństwa" w roku szkolnym 2018/2019.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli I miejsce w finale wojewódzkim Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego. Będą reprezentować nasze województwo na poziomie ogólnopolskim 11 i 12 czerwca. Gratulujemy i życzymy powodzenia.

 

 

autor: D.M.

Uczestniczyliśmy w Tczewskich Targach Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Targi Pracy to wydarzenie cykliczne, które skupia w jednym miejscu pracodawców i osoby poszukujące pracy. Dla nas uczestnictwo w targach było doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Kształcenia Zawodowego.

 

Już niedługo, przy ZKZ Tczew powstanie Poligon Budowlany.

Została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie”

Umowę ze strony Powiatu Tczewskiego podpisali: Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski i Wicestarosta Piotr Cymanowski, zaś ze strony Wykonawcy - spółdzielni Produkcyjno-Usługowa RODŁO z Kwidzyna: Prezes Zarządu – Mieczysław Kulesz oraz jego zastępca Grzegorz Piotrowski.

Przebudowa obejmowała będzie 2 pomieszczenia budynku oraz rozbiórkę magazynu i budowę w jego miejscu budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne i praktyczne, czyli tzw. Poligonu Budowlanego.

Koszt tego zadania wynosić będzie około 2,3 mln złotych i jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.