-

W roku szkolnym 2017/2018 Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie uczestniczył w programie edukacyjnym organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Gdańsku pod nazwą „Kultura bezpieczeństwa”. Program dedykowany jest przede wszystkim dla szkół ponadgimnazjalnych kształcących w zawodach z branży budowlanej. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest promowanie bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym, kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy i podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie rozwiązań prawnych dotyczących zapewnienia ochrony prawnej i bezpiecznych warunków pracy.

autor:M.D.