-

Młodzież Zespołu Kształcenia Zawodowego w Tczewie uczestniczyła w warsztatach dotyczących zagrożeń wynikających z podjęciem pracy za granicą w kontekście handlu ludźmi. Zajęcia przeprowadzili doradcy zawodowi z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP, a charakter tematyki doskonale wpisał się w sytuację związaną z przyszłymi wyborami ścieżki zawodowej.