-

Dnia 12 grudnia 2018 roku w Zespole Szkół Budowlanych i Odzieżowych w Tczewie odbył  się już po raz drugi „Festiwal Kariery”. Impreza została zrealizowana  w ramach projektu „ Postaw na dobry zawód - podniesienie jakości edukacji zawodowej w powiecie tczewskim”.  W trakcie festiwalu uczniowie szkół biorących udział w projekcie zaprezentowali zawody, jakich można się nauczyć w ich placówkach. Przedstawiono scenki kabaretowe i pokaz mody branżowej. Zainteresowaniem cieszyły się też liczne konkursy . Wśród zaproszonych gości byli między innymi wicestarosta powiatu tczewskiego,  przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku, wojewódzki doradca zawodowy oraz przedstawiciele pracodawców. W imprezie licznie uczestniczyła młodzież z klas gimnazjalnych i szkół podstawowych z Tczewa i okolic. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół, możliwością pracy w firmach, skonsultować się z doradca zawodowym i wysłuchać licznych prelekcji. Zespół Kształcenia Zawodowego zaprezentował możliwości drukarki 3D oraz technologię drukowania przestrzennego.

Imprezę można zaliczyć do udanych, o czym świadczy duża liczba przybyłych uczniów, którzy aktywnie i z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w imprezie.

 

 

autor: T.Ż.