-

Już niedługo, przy ZKZ Tczew powstanie Poligon Budowlany.

Została podpisana umowa na realizację zadania inwestycyjnego, realizowanego w ramach projektu „Poprawa jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Tczewskiego - poprzez prace budowlane i doposażenie”

Umowę ze strony Powiatu Tczewskiego podpisali: Mirosław Augustyn - Starosta Tczewski i Wicestarosta Piotr Cymanowski, zaś ze strony Wykonawcy - spółdzielni Produkcyjno-Usługowa RODŁO z Kwidzyna: Prezes Zarządu – Mieczysław Kulesz oraz jego zastępca Grzegorz Piotrowski.

Przebudowa obejmowała będzie 2 pomieszczenia budynku oraz rozbiórkę magazynu i budowę w jego miejscu budynku dydaktycznego z przeznaczeniem na zajęcia dydaktyczne i praktyczne, czyli tzw. Poligonu Budowlanego.

Koszt tego zadania wynosić będzie około 2,3 mln złotych i jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.