-

Uczestniczyliśmy w Tczewskich Targach Pracy, które odbyły się w Zespole Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich. Targi Pracy to wydarzenie cykliczne, które skupia w jednym miejscu pracodawców i osoby poszukujące pracy. Dla nas uczestnictwo w targach było doskonałą okazją do zaprezentowania oferty edukacyjnej Zespołu Kształcenia Zawodowego.