-

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA do OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO

przy Zespole Szkół Branżowych im. księcia Sambora II  w Tczewie.

 

W Turnusie 4 i 5   uczniowie klas III z zawodu SPRZEDAWCA uczestniczyli w wycieczce dydaktycznej do Ośrodka egzaminacyjnego przy Zespole Szkół Branżowych im. księcia Sambora II w Tczewie. Tematem szkolenia były procedury etapu pisemnego i praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sprzedawca.

Spotkanie prowadziła p. Alicja Rosińska - egzaminator OKE, która takie szkolenia prowadzi dla naszych uczniów od 2015 r. 

Opiekun grupy sprzedawców w CKZ - Katarzyna Kosińska.