-

AKCJA "Podzielmy się radością!"

W naszej szkole w ramach Małego Wolontariatu uczniowie, nauczyciele i pracownicy CKZ kolejny raz aktywnie zaangażowali się
w akcję 
"Podzielmy się radością!"
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

zebrali słodycze dla dzieci
z Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo
-Wychowawczych w Tczewie (Domu Dziecka w Tczewie).

Zostały one przekazane na ręce p. Dyrektor Elżbiety Protasiuk.
Cieszymy się, że mogliśmy dzieciom sprawić radość; już po raz III! 
Pamiętajmy, że DOBRO POWRACA!
Akcję zorganizowały:
p. Katarzyna Kosińska, p. Katarzyna, Kowalska, p. Monika Krefft i p. Dorota Machaj