-

Zespół Kształcenia Zawodowego mieści się przy ul. Sobieskiego 10 w Tczewie. Pod nazwą ZKZ nasza placówka funkcjonuje od 2004 r., ale jej historia jako placówki oświatowej rozpoczyna się dużo wcześniej. W roku 1962 powstają Warsztaty Szkolne działające przy zasadniczej Szkole Zawodowej.

Początki szkoły w 1962 roku

W 1974 r. następuje połączenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Technikum dla Pracujących w jedną instytucję: Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Tczewie. Zespół obejmuje:

  • kompleks obiektów przy ul: Sobieskiego 10 (ZSZ i Warsztaty Szkolne);
  • internat przy pl. Wolności;
  • gmach Technikum Mechanicznego przy ul: Parkowej 1 w Tczewie.

      

W 2000r. na bazie Warsztatów Szkolnych przy ZSZ NR 1 w Tczewie powstaje Centrum Kształcenia Praktycznego jako samodzielna jednostka oświatowa.

dokument powstania CKP 

Rozpoczynają się remonty i modernizacja budynku CKP. Dla uczniów powstaje nowa umywalnia, jadalnia, szatnia, letnie stanowisko posiłkowe. Postępuje komputeryzacja biur, powstaje pracownia komputerowa.

30 czerwca 2009r. uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego w ramach naszej placówki utworzono: Gimnazjum Nr 5 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy.

gimnazjum nr 5

Obecnie prowadzone są zajęcia praktyczne w 12 pracowniach specjalistycznych, 3 pracowniach komputerowych oraz teoretyczne w 8 salach wykładowych.

praktyki uczniów praktyki uczniów 2

sala komputerowa sala wykładowa

 

Z dniem 31 sierpnia 2019r., uchwałą Rady Powiatu Tczewskiego rozwiązano Zespół Kształcenia Zawodowego. Na bazie dotychczasowej placówki będzie funkcjonowało w ramach Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.