-

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest bezpłatną, pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego. Adresowaną do osób dorosłych, które ukończyły 18 lat i są zainteresowane uzyskaniem i uzupełnieniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

KKZ to możliwość przygotowania w krótkim czasie do pracy na stanowisku wymagającym określonych kwalifikacji. 

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje - zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępuje do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji i po jego zdaniu otrzymuje od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej - świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

We wrześniu br. uruchomiliśmy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie fryzjer - kwalifikacja AU.21.

Prowadzimy całoroczny nabór w następujących zawodach:

  • kucharz
  • mechanik pojazdów samochodowych
  • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
  • operator obrabiarek skrawających

Kwestionariusz rekrutacyjny (PDF)