-

OFERTA – KIERUNKI BEZPŁATNE

  • Technik administracji

Czas trwania nauki – 2 lata

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym

Symbol zawodu 334306

Kwalifikacja A.68 Obsługa klienta w jednostkach administracji

 

OPIS KIERUNKU

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 

OPIS KIERUNKU

Technik administracji wykonuje prace związane z gromadzeniem oraz obiegiem dokumentacji kancelaryjnej w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach oraz informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym. Sporządza sprawozdania i protokoły zebrań. Do ważnych zadań technika administracji należą: opracowywanie projektów aktów administracyjnych, przygotowywanie umów cywilnoprawnych. Zajmuje się także planowaniem i organizowaniem narad, zebrań, konferencji. Ponadto prowadzi dokumentacje księgową, planuje koszty i przychody.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

 

Jest to zawód z dużą przyszłością. Zapotrzebowanie na wykwalifikowaną kadrę urzędniczą wciąż rośnie.

Nauczanie na kierunku technika administracji daje przygotowanie o charakterze zawodowym szerokoprofilowym. Technik administracji może być zatrudniony w:

  • administracji państwowej, rządowej, specjalnej, samorządowej,
  • w administracji podmiotów gospodarczych,
  • w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • w przedsiębiorstwach, zakładach usługowych,
  • w organach szeroko rozumianych organizacji społecznych,

Analiza ofert pracy wykazała, że bieżące zapotrzebowanie rynku pracy jest stabilne. W obszarze administracja biurowa można wyszukać wiele ofert chociażby na portalu Pracuj.pl, dodatkach z ofertami pracy w prasie codziennej.

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Język obcy w administracji

Działalność gospodarcza

Podstawy prawa cywilnego

Podstawy prawa pracy

Podstawy prawa administracyjnego

Finanse publiczne

Pracownia pracy biurowej

Pracownia administracji

Podstawy przedsiębiorczości

(prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

 

Praktyka zawodowa

 

 

 

  • Technik BHP

 

Czas trwania nauki – 1,5 roku

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym

Symbol zawodu 325509

Kwalifikacja Z.13 Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy

 

OPIS KIERUNKU

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 

OPIS KIERUNKU

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy sporządza bieżącą i okresową analizę stanu bhp w zakładzie pracy oraz rozwiązuje bieżące problemy techniczne na stanowiskach pracy. Kontroluje bezpieczeństwo i higienę pracy, sporządza sprawozdania i protokoły pokontrolne, a  także ocenia ekonomiczne skutki zagrożeń wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Dobiera właściwe środki ochrony dla pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy. Technik BHP ustala okoliczności i przyczyny wypadków na terenie zakładu pracy.  

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Przemiany dotyczące środowiska pracy oraz bezpieczeństwa w tym obszarze powodują że pracodawcy są coraz bardziej świadomi właściwego kierunku rozwoju pracowników, a co za tym idzie modernizacji stanowisk pracy.

Dlatego istotnym jest by kształcić techników bezpieczeństwa i higieny pracy, którzy przez cały czas będą podnosić swoje kwalifikacje, udoskonalać wiedzę i umiejętności.

Pracownicy bhp to bardzo ważna grupa, która nadzoruje poziom bezpieczeństwa pracy w organizacjach

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Podstawy prawa pracy

Techniczne bezpieczeństwo pracy

Ergonomia w procesie pracy

Zagrożenia w środowisku pracy

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i higienie pracy

Ocena ryzyka zawodowego

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych 

Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawy przedsiębiorczości

(prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

 

Praktyki zawodowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Technik usług kosmetycznych

 

Czas trwania nauki – 2 lata

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym

Symbol zawodu 514207

Kwalifikacja

A.61 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy

A.62 wykonywanie zabiegów kosmetycznych dłoni, ciała i nóg

 

OPIS KIERUNKU

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

 

 

OPIS KIERUNKU

 

Stale rosnące zapotrzebowanie konsumentów na zabiegi pielęgnacyjne ciała, dłoni czy nóg, przekładają się na oczekiwania pracodawców co do poziomu umiejętności praktycznych i wiedzy pracowników. Rynek usług kosmetycznych rozwija się prężnie i dynamicznie. Pracowników tej branży poza umiejętnościami zawodowymi powinna cechować otwartość oraz wysoka kultura osobista.

Kosmetyczka, która zamierza prowadzić własną działalność gospodarczą jako przedsiębiorca musi wykazać się umiejętnościami zarządzania salonem i personelem.

W salonie kosmetycznym można również sprzedawać kosmetyki, preparaty ziołowe, suplementy diety co stawia kosmetyczkę również w roli handlowca.

Polem zabiegowym dla kosmetyczki jest skóra twarzy, skóry, dekoltu dłoni stóp i ciała. Klient może liczyć na zabiegi pielęgnacyjne, upiększające oraz pakiety usług zarówno w salonie jak i w warunkach domowych. Kosmetyczka prowadzi również poradnictwo w zakresie wizażu i stylizacji. Prowadzenie salonu kosmetycznego to także stała współpraca z lekarzem dermatologiem.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Rynek kosmetyczny jest jednym z najprężniej rozwijających się w Polsce i na świecie.

Technik usług kosmetycznych wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy i potrzebom wielu uczniów którzy pragną kształcić się w tym zawodzie. Zachętą do wyboru właśnie tego kierunku jest możliwość prowadzenia własnej działalności gospodarczej i unijne dotacje.

Zawód kosmetyczki pozwala nawiązać współpracę z wieloma firmami kosmetycznymi, które zwiększą możliwości Twojego gabinetu: kosmetycznego, odnowy biologicznej, medycyny estetycznej, salonu urody, SPA. 

 

PRZEDMIOTY NAUCZANIA

Działalność gospodarcza i usługowa w salonie kosmetycznym

Język obcy w kosmetyce

Podstawy anatomiczno – dermatologiczne w kosmetyce

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca twarzy szyi i dekoltu

Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca dłoni, stóp i ciała

Podstawy przedsiębiorczości

(prowadzone tylko dla słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)

 

Zabiegi pielęgnacyjna i upiększająca twarzy szyi i dekoltu

Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni, stóp i ciała

Praktyki zawodowe