-

O szkole

Szkoła policealna skierowana jest do osób dorosłych, posiadających wykształcenie średnie, matura nie jest wymagana.

Po ukończeniu szkoły absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej na druku ministerialnym.

Dodatkowo po zdaniu kwalifikacji w danym zawodzie, słuchacze otrzymują zaświadczenia potwierdzające posiadane umiejętności w konkretnej kwalifikacji.

Po zdaniu wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie słuchacze otrzymują tytuł technika.

Szkoła realizuje program nauczania stosując unikatowe i niezwykle atrakcyjne dla słuchaczy formy zajęć edukacyjnych.