-

KORZYŚCI DLA CIEBIE

Kształcimy za darmo.

Oferujemy bezpłatne konsultacje dodatkowe.

Nie pobieramy opłat za egzaminy.

Zdobywasz kwalifikacje zawodowe

Otrzymujesz bezpłatnie legitymację szkolną uprawniającą do zniżek MPK, PKP.

Jeśli potrzebujesz otrzymasz zaświadczenia do ZUS i KRUS lub do innych instytucji.